Reflect er en tjeneste for utvikling av selvledelse, kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Resultatene fra Reflect’s selvanalyse utledes fra brukerens egen selvinnsikt. Reflect tjener ulke behov og er nyttig i ulike utviklingssituasjoner.

Reflect baserer seg på positiv psykologi og coaching-filosofi som hevder at hver enkelt av oss har mer potensial enn hva vi i øyeblikket gjør bruk av.

Eierselskapet bak Reflect er HRM Partners, som har trent over 30.000 mennesker i ledelse og selvledelse.