Erklæring om Personvern

Registerets navn
Reflect web-basert Tjeneste

Hensikten med behandling av personopplysninger
Reflect er en Tjeneste for utvikling av brukerens selvledelse, kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Den støtter implementering av læring og selve læringsprosessen.

Grunnlaget for behandling av personopplysninger
Gjennomføring av avtalen, og dermed realisering av Tjenesten som er bestilt av kjøperen.

De behandlede personopplysningene
Brukerens navn, e-postadresse, fødselsår, nasjonalitet, kjønn, språk, resultater av Reflect-øvelsene, IP-adresse.

Informasjonskildene for personopplysninger
Kjøperen av Tjenesten oppgir brukerens e-postadresse. Hanken & SSE Executive Education Ab eller deres representant legger e-postadresse og start- og sluttdato for Tjenesten inn i systemet. Systemet utleder automatisk navnet fra e-postadressen. Brukeren selv oppgir alle tilleggsopplysninger. Hvis brukeren ber om feedback på fullførte øvelser, blir opplysningene gitt av den personen brukeren har bedt om feedback fra.

Overføring av personopplysninger ut av EU og EØS
Persondata blir ikke overført utenfor EU eller EØS.

Bevaringsperioden for personopplysninger
Personopplysningene lagres for det tidsrommet gjennomføring av avtalen tar (vanligvis 6 eller 12 måneder). Brukeren mottar informasjonen vedrørende avslutning av kontoen en måned før adgangsretten utløper. Etter at tilgang er utløpt blir personopplysningene slettet.

Forespørsel om personopplysninger
Brukeren kan laste ned sine personlige data.

Sletting av personopplysninger
Brukere kan slette sine egne øvelseresultater. Ved sletting av øvelser eller hele brukerkontoen, vil øvelser som er delt med andre brukere også slettes i Reflect fra disse brukernes konti. Brukerens personopplysninger vil også bli slettet fra interaksjonstipsene som har blitt hentet av andre brukere og fra gruppebilder som er opprettet av andre brukere.

Enhver bruker kan slette sin egen Reflect-konto.

Brukeren kan når som helst be om å få sine personopplysninger slettet via e-post på reflect.support@hankensse.fi.

Informasjon til brukerne om datainnsamlingen
Reflects Erklæring om Personvern finner du på Reflects kontoopprettings- og innloggingsside der hvor man oppretter kontoen og logger inn.

Cookies