Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (”ehdot”) koskevat Hanken & SSE Executive Education Ab:n (PL 479, 00101 Helsinki, Y-tunnus 1566951-6) (“Hanken & SSE”) tarjoamaa Reflect-verkkopalvelua (”palvelu”).

Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi käyttäjä vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä ehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä ja antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Tietosuojaseloste

Palvelun tarkoitus
Reflect on palvelu itsensä johtamisen, vuorovaikutustaitojen ja tiimityöskentelyn kehittämiseen. Se tukee valmennuksen toteuttamista ja valmennusprosessia.

Palvelun käyttö
Käyttäjä tekee Reflectissä harjoituksia, joiden tulokset näkyvät vain hänelle itselleen.

Käyttäjille, joiden Reflectissä on Vahvuuskartoitus
Vahvuuskartoituksesta käyttäjä saa tietoa omista vahvuuksistaan sekä itsestään vuorovaikuttajana ja tiimin jäsenenä. Tietoja käytetään muissa Reflectin osioissa kuten vuorovaikutustaitojen kehittämisessä ja tiimien kokoamisessa. Käyttäjä hyväksyy sen, että vahvuuskartoituksen tehtyään muut käyttäjät voivat noutaa vuorovaikutusvinkkejä, jolloin tiedot käyttäjän vuorovaikutustyylistä ovat heidän saatavillaan ja sen, että tiimityökalun avulla muut käyttäjät pääsevät tarkastelemaan, missä tiimirooleissa käyttäjä on parhaimmillaan.

Käyttäjille, joiden Reflectissä on mahdollista jakaa tuloksia
Käyttäjä voi halutessaan jakaa harjoitusten tuloksia muille käyttäjille (esimerkiksi valmentajalleen) ja myös palauttaa ne yksityisiksi.

Omien tietojen poistaminen
Käyttäjä voi poistaa harjoitusten tuloksia. Harjoituksia tai käyttäjätiliä poistettaessa harjoitukset poistuvat Reflectistä myös niiltä käyttäjiltä, joille käyttäjä on ne jakanut. Käyttäjän tiedot poistuvat myös muiden käyttäjien hakemista vuorovaikutusvinkeistä ja tekemistä tiimikuvista.

Käyttäjä voi poistaa Reflect-tilinsä.

Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista sähköpostitse reflect.support@hankensse.fi.

Palvelun toimittajan vastuu
Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä ja toiminnassa koko ajan sellaisena kuin Hanken & SSE kulloinkin palvelua tarjoaa, mutta Hanken & SSE ei takaa, että palvelu tai mikään sen yksittäinen toiminto olisi aina ja keskeytyksittä käytettävissä.

Hanken & SSE:llä on aina oikeus keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet, lausunnot tai alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Palvelun käyttö tapahtuu lähtökohtaisesti käyttäjän omalla vastuulla eikä Hanken & SSE vastaa käyttäjälle tai käyttäjän päätelaitteille palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Niiltä osin kuin Hanken & SSE:n vastuuta käyttäjää kohtaan ei voida tehokkaasti rajoittaa, on Hanken & SSE:n vastuu rajattu enintään 100 euroon tai mahdolliseen tätä korkeampaan pakottavaan lakisääteiseen summaan.

Hanken & SSE:n oikeudet
Hanken & SSE voi käyttää kaikkia Reflectin tietoja nimettömästi (anonyymisti), kun niistä muodostetaan tilastoja. Hanken & SSE huolehtii siitä, ettei se koskaan julkaise tietoja, joista käyttäjä voitaisiin tavalla tai toisella tunnistaa.

Käyttäjä suostuu siihen, että
• palvelun tarjoamiseksi Hanken & SSE:llä ja Hanken & SSE:n auktorisoimilla tahoilla on lupa käsitellä käyttäjän palveluun syöttämiä tietoja
• Hanken & SSE voi käsitellä anonymisoituja tietoja, joiden tavoitteena on luoda palveluun liittyviä tilastotietoja
• Hanken & SSE:llä on lupa luovuttaa tällaisia anonymisoituja tietoja ja tilastotietoja kolmansille osapuolille sillä edellytyksellä, ettei yksittäisiä käyttäjiä pysty tunnistamaan niistä
• Hanken & SSE:llä on lupa tehdä ja esittää johtopäätöksiä palvelun käytöstä käyttäjän palveluun syöttämien tietojen perusteella.

Hanken & SSE pidättää oikeuden tuottaa ja tarjota palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla. Samoin Hanken & SSE:llä on oikeus muuttaa ja päivittää palvelua aika ajoin oman harkintansa mukaan.

Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet
Kaikki oikeudet palveluun, immateriaalioikeudet mukaan lukien, ovat Hanken & SSE:llä tai sen lisenssinantajilla. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, lisensoida, alilisensoida, myydä tai muuten luovuttaa tai levittää palvelua tai mitään palvelun osaa. Palvelua käytettäessä tulee noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä, hyviä tapoja sekä kulloinkin voimassa olevia palveluehtoja.

Muut ehdot
Sovellettava laki ja riidanratkaisu. Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mitkä tahansa ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan välimiesoikeudessa Helsingissä.
Sopimuksen siirto. Hanken & SSE:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kokonaisuudessaan tai osittain mille tahansa kolmannelle osapuolelle osana palvelun tuottamista koskevan liiketoiminnan siirtoa. Käyttäjällä ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.
Ehtojen muuttaminen. Hanken & SSE voi tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Muuttuneita ehtoja sovelletaan myös niihin käyttäjätileihin, jotka on luotu ennen muutosten voimaantuloa. Jos käyttäjä ei hyväksy muuttuneita ehtoja, hänellä on oikeus irtisanoa käyttäjätili siitä päivästä lukien, kun muuttuneet ehdot tulevat voimaan.