Vilkår og betingelser

Følgende Vilkår og betingelser («Vilkår») gjelder for den web-baserte Reflect-tjenesten («Tjeneste») levert av Hanken & SSE Executive Education Ab (P.O. Box 479, 00101 Helsinki, Finland, Business ID 1566951-6) (“Hanken & SSE”).

Ved å registrere seg som bruker av tjenesten bekrefter man at man har lest og forstått betingelsene og forplikter seg til å overholde disse. Man gir også tillatelse til håndtering av sine personopplysninger på den måten dette er beskrevet i Personvernserklæringen.

Erklæring om personvern

Tjenestens hensikt
Reflect er en tjeneste for utvikling av selvledelse, kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Den støtter implementering av læring og selve læringsprosessen.

Bruk av Tjenesten
Brukeren gjennomfører øvelser i Reflect og resultatet av disse er kun synlige for brukeren.

For brukere hvor Reflect har en undersøkelse om Sterke sider
Gjenom Personlighetsbeskrivelsen, får brukeren informasjon om egne sterke sider, kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner. Denne informasjonen benyttes i andre deler av Reflect, for eksempel i utvikling av samspillsevner og i sammensetning av teams. Brukeren aksepterer at etter å ha fullført Personlighetsbeskrivelsen, kan andre brukere plukke opp og ha nytte av interaksjonstips, siden informasjon om brukerens form og stil i samspill er tilgjengelig for dem, samt at ved bruk av Team-verktøyet kan andre brukere studere teamrollene hvor brukeren er på sitt beste.

For brukere hvor Reflect har en funksjon for resultat-deling
Brukerne kan om de ønsker det dele sine resultater med andre brukere (for eksempel læreren), og også gjøre resultatene private igjen.

Sletting av personlige data
Brukerne kan slette sine egne øvelseresultater. Når øvelser eller en hel brukerkonto slettes, blir øvelser i Reflect også slettet hos de brukerne de har blitt delt med. Brukerens personlige data blir også slettet fra interaksjonstipsene som andre brukere kan ha benyttet seg av og teambilder laget av andre brukere.

En bruker kan slette sin egen brukerkonto.

En bruker kan når som helst anmode sletting av sine personlige data ved å sende en email til reflect.support@hankensse.fi.

Tjenesteleverandørens ansvar
Tjenesten er i prinsippet alltid tilgjengelig og funksjonell slik den leveres fra Hanken & SSE, og Hanken & SSE kan ikke garantere at Tjenesten eller enhver av dens individuelle funksjoner alltid kan være tilgjengelige uten forstyrrelser eller avbrytelser.

Hanken & SSE innehar alltid retten til å avslutte Tjenesten hvis det er absolutt nødvendig grunnet tekniske endringer, fornyelser, installasjoner, modifiseringer eller vedlikeholdsarbeid av kommunikasjonsnettverket, eller hvis lovgivning, reguleringer, pålegg fra myndigheter, instruksjoner, uttalelser eller anbefalinger fra bransjens nøkkelforeninger skulle kreve dette.

Brukerne benytter Tjenesten på egen risiko og Hanken & SSE er ikke ansvarlig for potensiell skade påført bruker eller brukerens dataenheter grunnet bruk av Tjenesten. I den grad det ikke er mulig å effektivt begrense Hanken & SSE’s ansvar overfor brukeren, er Hanken & SSE’s ansvar begrenset til maksimalt 100 euro eller et evnt. lovbestemt beløp høyere enn dette.

Hanken & SSE’s rettigheter
Hanken & SSE forbeholder seg retten til å bruke alle Reflect-baserte data anonymisert for statistiske hensyn. Hanken & SSE garanterer at de aldri vil publisere informasjon hvor brukere på noen måte kan identifiseres.

Brukeren aksepterer at
• Hanken & SSE og andre autorisert av Hanken & SSE har rett til å behandle informasjonen som brukerne har lastet inn, for å kunne levere Tjenesten
• Hanken & SSE må kunne behandle anonymiserte data for å kunne produsere statistikk relatert til Tjenesten
• Hanken & SSE har rett til å offentliggjøre anonymiserte data og statistikk til tredjeparter, forutsatt at enkeltbrukere ikke kan identifiseres utfra dem
• Hanken & SSE har rett til å trekke og presentere konklusjoner av bruken av Tjenesten i henhold til informasjonen som brukeren har oppgitt i Tjenesten

Hanken & SSE forbeholder seg retten til å produsere og tilby Tjenesten etter eget skjønn. Hanken & SSE har også rett til – fra tid til annen og etter egen vurdering – å endre og oppdatere Tjenesten.

Eierskap og opphavsrett til Tjenesten
Alle rettigheter til Tjenesten, inkludert immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights), tilhører Hanken & SSE eller deres lisensgivere. Brukeren har ingen rett til å kopiere, lisensiere, under-lisensiere, selge eller på annen måte disponere eller distribuere Tjenesten eller de enkelte deler av den. Ved bruk av Tjenesten må alle gjeldende lover, forskrifter, ordre, etikk og gyldige vilkår på gjeldende tidspunkt, etterfølges.

Øvrige Vilkår
Gjeldende lov og tvisteløsninger. Gjeldende nasjonale lovverk gjelder for Vilkårene. Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller knyttet til Vilkårene, skal avgjøres ved voldgift i Helsinki.
Overføring av avtalen. Hanken & SSE har rett til å overføre avtalen delvis eller i sin helhet til enhver tredjepart som del av potensiell overføring av drift av Tjenesten. Brukeren har ikke rett til å overføre avtalen til en tredjepart.
Endring av Vilkårene. Hanken & SSE har rett til å endre Vilkårene. Endrede Vilkår gjelder også for brukerkontoer opprettet før endringene trer i kraft. Brukere som ikke godtar endrede vilkår, har rett til å si opp brukerkontoen fra den dagen endringene trer i kraft.